بورس تهران در دومين روز معاملاتي پس از اعلام خروج آمريکا از برجام، با رشد شاخص کل مواجه شد. اين روند در معاملات روز چهارشنبه نيز مشاهده شد، با اين حال بررسي جزئيات داد وستد‌ها در دو روز مزبور، تفاوت محسوسي را در بحث هيجانات و فشار رواني حاکم بر بازار نشان مي‌دهد. روز چهارشنبه پس از اعلام خروج آمريکا از برجام فشار فروش سنگيني در بازار سهام مشاهده شد، با اين حال حمايت همه‌جانبه معامله‌گران حقوقي مانع از ريزش نماگر اصلي بازار سهام شد. ديروز سهامداران عمده در سمت خريد سهام مشارکت فعالي داشتند با اين حال ميزان خريد اين سهامداران نسبت به روز چهارشنبه کاهش بسيار چشمگيري را تجربه کرد. کاهش ميزان حمايت اين معامله‌گران با توجه به رشد بيش از ۲/ ۰ درصدي شاخص کل، حاکي از فروکش کردن هيجان به ويژه در نمادهاي بزرگ‌تر بازار است. شاهد مدعا آنکه تحرک اندک سهامداران حقوقي در نمادهاي خودرويي به‌عنوان شرکت‌هايي که از موضوع برجام تاثير مستقيم مي‌گيرند، نوسانات محدودي را در اين نمادها رقم زد و در برخي موارد قيمت سهام زير مجموعه را با رشد مواجه کرد.

رصد سهام در دو روز کاري گذشته

اگرچه حمايت خريداران حقوقي در معاملات چهارشنبه هفته گذشته کاملا مشخص بود، اما گفته مي‌شد، نشانه‌هاي مثبت از احتمال رشد قيمت سهام در آينده‌اي نه‌چندان دور نيز، در ايجاد انگيزه خريداران نسبتا اثر‌گذار است. به عبارت ديگر اگرچه در نبود حمايت‌هاي حقوقي در داد وستدهاي روز چهارشنبه‌، سهامداران بايد در انتظار تشکيل صف‌هاي طولاني فروش در بيشتر نمادها مي‌بودند، اما اين موضوع به اين معنا نبود که اين صف‌ها دوام طولاني‌مدتي داشته باشند و تا حدودي پيش بيني مي‌شد که هيجان فروش به تدريج فروکش کند. سه دليل اصلي براي اين نوع برآورد مطرح مي‌شود. پيشخور شدن ريسک برجام در معاملات روزهاي پيش از اعلام خروج آمريکا از برجام يکي از دلايل فروکش شدن هيجان منفي در معاملات اخير به شمار مي‌رود. علاوه بر اين ديگر طرف‌هاي درگير در برجام يعني کشور‌هاي اروپايي خود را کاملا به برجام متعهد دانسته‌اند. از سوي ديگر شناسايي کف قيمتي به دليل سيگنال‌هايي از نرخ دلار در بازار غير رسمي در تحريک تقاضاي سهام اثر گذار بوده است.دولت همچنان بر نرخ دستوري ۴۲۰۰ توماني براي دلار پافشاري مي‌کند، اما در بازار غير‌رسمي دلار حدود ۲۵۰۰ تومان بالاتر از اين نرخ معامله مي‌شود. اين امر به دليل تجربه سهامداران از نحوه نرخ‌گذاري سبب شده است، سهامداران بر مبناي ارزش جايگزيني بورس بر مبناي نرخ دلار در سمت خريد سهام حاضر شوند. اين دلايل مهم‌ترين‌ عوامل فروکش کردن فشار فروش ناشي از هيجان اوليه پس از خروج آمريکا از برجام به شمار مي‌رود. کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي و با تخليه هيجان منفي در مورد برجام، احتمالا توجه بورس‌بازان به عوامل بنيادي جلب شود.

جزئيات دادوستد سهام

بورس تهران معاملات خود در روز گذشته را با رشد ۲۰۰ واحدي شاخص کل پشت سر گذاشت. همانند معاملات روز چهارشنبه سهامداران عمده در سمت خريد سهام مشارکت داشتند، اما ميزان حمايت‌ها نسبت به معاملات روز چهارشنبه افت محسوسي را تجربه کرده است. در حالي ارزش تغيير مالکيت در معاملات روز چهارشنبه ۱۱۱ ميليارد تومان بود که اين رقم در معاملات اولين روز از هفته جاري به ۲۰ ميليارد تومان رسيد. در صدر نمادهاي مورد توجه معامله‌گران حقوقي، «فولاد» قرار داشت. اين نماد ديروز شاهد تغيير مالکيت حدود ۱۰ ميليارد توماني به نفع سهامداران عمده بود. تحليلگران همچنان بر وضعيت سودآوري اين شرکت تاکيد مي‌کنند. در اين ميان عرضه‌هاي اين شرکت در بورس کالا طي هفته جاري مي‌تواند چشم انداز اين نماد را روشن تر کند. در مجموع مشارکت حدود ۹۳ درصدي حقوقي‌ها در سمت خريد نماد معاملاتي شرکت فولادمبارکه سبب شد افت اندک حدود ۳/ ۰ درصدي در کارنامه اين نماد ثبت شود. ديگر نمادهاي فولادي بورس نيز ديروز نوسانات اندکي را رقم زدند. عمده اين نمادها نيز مورد حمايت سهامداران حقوقي قرار داشتند. البته «ذوب» مشارکت ۸۳ درصدي سهامداران خرد در سمت خريد را تجربه کرد. در صدر جدول نمادها با بيشترين تاثير مثبت در محاسبه شاخص کل، «فخاس» قرار داشت. مشارکت بيش از ۹۰ درصدي سهامداران حقوقي در سمت خريد رشد ۵ درصدي قيمت اين نماد را به همراه آورد.  بازار جهاني فلزات پايه در هفته گذشته عمدتا مثبت دنبال شد. مس به دنبال کاهش موجودي انبارهاي LME در مجموع هفته گذشته حدود ۶/ ۱ درصد رشد کرد و بالاتر از سطح ۶۹۲۰ دلار در هر تن قرار گرفت. اين امر در کنار حضور حقوقي‌ها درسمت خريد ملي مس ايران رشد قيمت نماد مزبور را به دنبال داشت.

به اين ترتيب با رشد قيمت ۶/ ۰ درصدي، «فملي» نيز به‌عنوان ديگر نماينده گروه فلزات اساسي در صدر نمادها با بيشترين تاثير مثبت در محاسبه شاخص کل قرار گرفت. «فايرا» نيز در بين اين نمادها قرار داشت. اين در حالي است که قيمت آلومينيوم جهاني در هفته گذشته افت ۶/ ۲ درصدي را تجربه کرده بود. اين نماد پس از بازگشايي، در پايان معاملات ديروز با رشد ۱۰ درصدي قيمت مواجه شد. نماد معاملاتي شرکت آلومينيوم‌ايران‌(فايرا)با توجه به تغييرات بيش از ۲۰ درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع‌رساني شرکت به بازار درخصوص علل آن در ساعات ابتدايي معاملات روز چهارشنبه متوقف شده بود. ديروز اين شرکت گزارش شفاف‌سازي خود را منتشر کرد. شرکت در اين شفاف‌سازي اعلام کرده است: از تاريخ گزارشگري قبلي تا مقطع فعلي تغيير با اهميتي در وضعيت مالي يا عملکرد شرکت رخ نداده است. بديهي است در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان افشا مي‌شود. توليد‌کننده‌هاي روي فعال در تالار شيشه‌اي نيز با حمايت حقوقي‌ها نوسانات اندکي را ثبت کردند اين امر در شرايطي رخ داد که قيمت روي در بازارهاي جهاني طي هفته گذشته رشد يک درصدي را ثبت کرده است. در مجموع عمده نمادهاي فعال در گروه فلزات اساسي ديروز نوسان‌هاي محدود قيمتي را رقم زدند و شاخص اين گروه نيز در نهايت رشد ۵/ ۰ درصدي را در کارنامه خود به ثبت رساند. ديروز در گروه خودرويي حمايت حقوقي‌ها کاملا مشهود بود. روز چهارشنبه اين نمادها پس از اعلام خروج آمريکا از برجام با فشار فروش سنگين مواجه شدند با اين حال حمايت حقوقي‌ها در معاملات ديروز سبب شد قيمت سهام زيرمجموعه نوسان اندکي را تجربه کند. ديروز در نماد «خودرو» بيش از يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از پرتفوي سهامداران حقيقي به سبد سهامداران عمده منتقل شد. شاخص گروه خودرو تحت تاثير حمايت معامله‌گران عمده ديروز افت کمتر از ۱/ ۰ درصدي را به ثبت رساند. نمادهاي خودرويي نسبت به ديگر صنايع تاثير بيشتري از تحولات پيرامون برجام مي‌پذيرند و بر اين اساس ادامه کار برجام بسته به نحوه موضع‌گيري کشورهاي اروپايي مي‌تواند وضعيت اين نمادها را تحت تاثير قرار دهد.