رئيس کل بانک مرکزي در صفحه اينستاگرام خود اعلام کرد که رشد توليدات صنعتي بعد از ۱۸ ماه مثبت شده است. بر اساس اين گزارش، توليد ماهانه ۲۳۰ شرکت صنعتي بورسي که نيمي از توليد صنعتي کشور را دارند، در دي ماه ۹۸ نسبت به دي ماه ۹۷، رشد ۳/ ۲ درصدي را ثبت کرده است. اين تنها توضيحي بود که عبدالناصر همتي، از اين شاخص در صفحه شخصي خود منتشر کرد. اما به انضمام اين آمار او يک نمودار نيز از رشد نقطه به نقطه شاخص توليد صنعتي مرکز آمار و شاخص توليد صنعتي بورسي ارائه کرده است. در بخشي از اين نمودار مي‌توان مشاهده کرد که از ابتداي سال ۹۷ روند نزولي رشد نقطه به نقطه شاخص توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي آغاز شده است. در تابستان سال ۹۷ رشد نقطه به نقطه توليدات بورسي وارد حوزه منفي شده و اين روند تا انتهاي سال ۹۷ تداوم داشته است. به بيان ديگر، مي‌توان عنوان کرد که اسفند سال ۹۷، رشد توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي با رشد نقطه به نقطه منفي بيش از ۱۰ درصد، بدترين عملکرد را طي دو سال اخير ثبت کرده است. اما به نظر مي‌رسد که با کنترل ثبات ارزي و همچنين بهبود وضعيت صادرات برخي از توليدات صنعتي به واسطه رشد قيمت ارز، اين روند در زمستان تغيير مسير داده و به مرور از شدت رشد منفي اين شاخص کاسته شده است. بر اساس نمودار منتشر شده در اين يادداشت، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص در تابستان به سطح منفي ۵ درصد مي‌رسد و پس از آن در آذر ماه به مرز صفر نزديک مي‌شود. در نهايت بر اساس آمارهاي منتشر شده، اين رشد در دي ماه سال جاري به رقم ۳/ ۲ درصد مي‌رسد و پس از ۱۸ ماه مثبت گزارش مي‌شود بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اين گزارش‌ها از سوي پژوهشکده پولي و بانکي منتشر مي‌شود که در غياب انتشار آمار رسمي مي‌توان با توجه به اين آمارها برخي روندها را مورد بررسي قرار داد.

مثبت شدن رشد ماهانه از مرداد

آخرين آماري که از شاخص شرکت‌هاي بورسي عنوان شد، باز هم از زبان رئيس کل بانک مرکزي بود. او در مهرماه سال جاري، در يک پست اينستاگرامي عنوان کرده بود که روند کاهشي رشد شرکت‌هاي بورسي پس از ثبت ۵ ماه در نيمه نخست سال جاري تغيير مسير داده و در شهريور ماه سال جاري ۲/ ۱ درصد گزارش شده است. البته به نظر مي‌رسد که رئيس کل بانک مرکزي در اين گزارش رشد ماهانه شرکت‌هاي بورسي را مدنظر قرار داده بود. که در مرداد ماه مثبت گزارش شده بود، تداوم اين روند باعث شده که در نهايت در دي ماه سال جاري، رشد نقطه به نقطه شرکت‌هاي بورسي مثبت گزارش شود. در اين گزارش در توصيف اين شاخص عنوان شده بود که «شاخص استخراج شده از ۲۳۰ شرکت صنعتي بورسي همسو با شاخص توليد صنعتي کل کشور است و با توجه به اينکه شاخص‌هاي رسمي کل کشور با تاخير منتشر مي‌شود، اين شاخص بورسي مي‌تواند جايگزين خوبي براي تغييرات ماهانه صنعت و حمايت‌کننده‌اي مناسب از مثبت شدن رشد غيرنفتي کشور باشد.» تغيير در توليد اين شرکت‌ها را مي‌توان معياري براي تحولات صنعت دانست. بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران حدود ۲۰ درصد از وزن توليد ناخالص داخلي در بخش صنعت شکل مي‌گيرد و در نتيجه مثبت شدن رشد اين گروه اصلي تاثير قابل توجهي در رشد کل دارد. بر اساس آمارهايي که پيش‌تر منتشر شده بود، رشد بخش صنعت و معدن در نيمسال نخست به رقم ۴/ ۰ درصد رسيده است. با اين آماري که در دي ماه از توليدات صنعتي ارائه شده، مي‌توان پيش‌بيني کرد که نرخ رشد بخش صنعت در سه فصل نخست سال جاري نيز مثبت گزارش شود. با توجه به ثبات نرخ ارز در سال جاري و نوسانات محدود آن در ماه‌هاي گذشته، به نظر مي‌توان اميدوار بود که در کل سال ۱۳۹۸ رشد بخش صنعتي مثبت گزارش شود.

 

12-01