OK
خدمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتا تدبیر

خدمات موسسه

بازرسی قانونی

بر اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و در راستاي موضوع ماده 144 اصلاحيه قانون تجارت، مؤسسات حسابرسي مي توانند سمت بازرس قانوني را عهده دار گردند. با توجه به اهميت نقش بازرس قانوني در شفاف سازي اطلاعات و ارائه گزارشات منطبق با شرح وظايف تعيين شده، مراجع ذيصلاح همواره صرفه و صلاح سهامداران و سازمانها و دستگاههاي دولتي را در اطمينان بخشي به گزارشات بازرسان و عملكرد مديريت و رعايت مفاد قانون جلب نموده است.

خدمات حسابرسی

انجام انواع خدمات حسابرسي شامل: حسابرسي صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي، حسابرسي عملياتي و حسابرسي مالياتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي و ضوابط و مقررات حاكم بر جامعه حسابداران رسمي ايران.
با توجه به مسئوليت حسابرس مبني بر دستيابي به شواهد و مدارك قابل قبول در جهت نتيجه گيري منطقي و ارائه نقطه نظرات حرفه اي خود نسبت به صورتهاي مالي، همواره اطمينان نسبي براي استفاده كنندگان در جهت بهره برداري و تصميم گيري منطقي از صورتهاي مالي فراهم مي گردد. شايان ذكر است ابزارهاي مهمي از جمله بررسي و شناخت دقيق از محيط كسب كار و سيستم كنترلهاي داخلي واحد مورد رسيدگي، استفاده از مباني منطقي و علمي و بكارگيري صحيح اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و جذب و آموزش نيروهاي كارآمد حسابرسي و انجام فرايندهاي تكميل كننده حسابرسي از جمله روشهاي تحليلي، بررسي ريسك هاي حسابرسي مي تواند امكانات بالقوه اي را براي تصميم گيري مناسب و مطلوب نسبت به صورتهاي مالي فراهم نمايد

حسابرسی مالیاتی

با عنايت به ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مبني بر اجازه تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي، مؤسسات حسابرسي آمادگي ارائه خدمات حسابرسي مالياتي را داشته و در راستاي مفاد قانون مالياتهاي مستقيم اقدام خواهند نمود.

خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات مالي و حسابداري و مالياتي شامل تهيه صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و صورتهاي مالي تلفيقي گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهاي حسابداري، ‌تهيه بودجه و ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص، اجراي عمليات اصلاح حساب،‌ تهيه و تنظيم دفاتر قانوني طبق آئين نامه تحرير دفاتر،‌ تهيه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي، بررسي و ارزيابي سيستم كنترلهاي داخلي و ‌عارضه يابي سيستم هاي توليدي و صنعتي.

خدمات مديريت و مشاوره
طراحي و اجراي سيستمهاي مالي

با توجه به تنوع فرايند چرخه هاي عملياتي هر واحد اقتصادي و تكنولوژي بكار گرفته شده و تفاوتهاي اساسي در طراحي مكانيزم چرخه هاي توليد، روشهاي كنترلي، مدل محصول و به تبع آن تغييرات اساسي در روشهاي حسابداري و مدلهاي پياده سازي حسابداري مالي و صنعتي اصولاً مؤسسات حسابرسي بعنوان پيشگامان طراحي چرخه هاي عملياتي و تدوين كننده سيستم كنترلهاي داخلي بهينه در آن واحدها مورد نظر خواهند بود. بنابراين اين مؤسسه با بررسي و شناخت كلي از وضعيت واحد مورد رسيدگي كننده و ماهيت فعاليتهاي قابل اجرا نسبت به طراحي سيستمهاي مالي و صنعتي و روشهاي اصولي اجرايي آن اقدام مي نمايد.

نظارت بر تصفيه و انحلال

با توجه به تصريح اصلاحيه قانون تجارت مبني بر منصوب نمودن مديران و ناظران تصفيه و نظارت بر شكل و محتواي امر تصفيه، مؤسسات حسابرسي مي توانند با توجه به آشنايي با مسائل مالي و مالياتي نسبت به نظارت بر امور تصفيه شامل اقدامات قانوني در مدت تصفيه، رعايت آئين نامه هاي ابلاغي سهامداران، اخذ مفاصا حساب مالياتي و بيمه و انجام فرايند پروسه تصفيه اقدام نمايند.

ارزيابي سهام و توجيه پروژه

با توجه به تفاوتهاي اساسي در روشهاي بكارگيري در قيمت گذاري شركتها و مؤسسات و اختلاف در مباني ثبت و شناسايي بهاي تمام شده دارائيها، مؤسسات حسابرسي مي توانند از روشهاي متداول همچون روشهاي ارزش جايگزيني، روش ارزش زماني فعلي و آتي سرمايه گذاريها ،‌استفاده از شاخص هاي مالي سود آوري و استفاده از روشهاي متداول ديگر نسبت به منطقي ترين مبناي قيمت گذاري شركتها و پروژه ها اقدام نمايند. همچنين تحليل اقتصادي بودن اجراي يك پروژه و يا سرمايه گذاري در صنعتي خاص با توجه به برآورد معيارها و هزينه ها و درآمدهاي حاصله مشخصه آن مي تواند مبنايي مهم در ارزيابي و توجيه پذيري يك پروژه باشد.

حسابرسي ويژه و قضايي

اين گونه خدمات با توجه به مشكلات و اختلاف نظرهاي مالي بين شركتها، مؤسسات و اشخاص قابل ارائه بوده و عمدتاً با توجه به نظر قاضي و بازپرس پرونده و موارد ارجاع شده بررسي و جهت رسيدگي نهايي ارائه شود. مؤسسات حسابرسي با توجه به داشتن متخصصين ، كارشناسان رسمي دادگستري و قوه قضائيه مي توانند با توجه به صلاحيت هاي تخصصي و حرفه اي خود نسبت به روند شكل گيري صحيح پرونده ها اظهار نظر بيطرفانه و قابل اتكايي ابراز نمايند.

آموزش و تامين كادر مالي

با توجه به نيروهاي متخصص موجود در مؤسسه و همچنين بكارگيري مترجمين،‌اين مؤسسه اقدامات قابل ملاحظه اي را در خصوص تدوين مقالات علمي در زمينه حسابداري مالي، حسابداري مديريت، حسابداري دولتي و گزارشات خاص مرتبط با فدراسيون بين المللي حسابداران انجام داده و تاكنون بيش از 7 جلد گزارشات مرتبط حسابداري براي مؤسسات و شركتهاي تحت پوشش ارسال نموده است. همچنين جهت تقويت سطح نيروهاي متخصص شركتهاي تحت رسيدگي اقدام به تشكيل كارگاههاي آموزشي در سطح مؤسسه و شركتها نموده و پرورش و تأمين كادر مالي اين شركتها نيز در صورت لزوم بعهده اين مؤسسه مي باشد.