OK
title-leftمشاهير خارجي حرفه title-right
bg-corner
چارچوب نظري هيئت استاندارادهاي حسابداري مالي (FASB ) شامل سيستم هماهنگي از هدفهاي مرتبط با يکديگر و همچنين مفاهيم بنيادي است که مي تواند به استانداردهاي نامتناقضي منتهي شود که ماهيت، کارکرد و حدود حسابداري مالي و صورتهاي مالي را توصيه کند؛ بنابراين کوششي در راستاي فراهم کردن ساختار جامع تئوريک براي حسابداري مالي محسوب مي شود. هفت بيانيه مفهومي که چارچوب نظري هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را تشکيل مي دهد، محصول فرايند تکامل تدريجي است زيرا هدفهاي آن (بيانيه شماره 1) ريشه در گزارش تروبلاد (Trueblood ) دارد و ويژگيهاي کيفي آن (بيانيه شماره 2) بيانيه کليدي چارچوب نظري است بر گزارش انجمن حسابداري آمريکا (AAA ) با عنوان «شرحي بر تئوري بنيادي حسابداري» و گزارشهاي هيئت اصول حسابداري (APB ) مبتني است. به نظر بسياري از منتقدان، چارچوب نظري هيئت ياد شده مدرکي کامل محسوب نمي شود، اما چنانچه اين مدارک از ديدگاه تکامل تدريجي مورد توجه قرار گيرد، امکان بهبود آن وجود دارد.
1395/04/09

برخي از تئوريهاي گزارشگري برون سازماني شامل استانداردهاي دستوري براي انتخاب اطلاعات جهت درج در گزارشهاي برون سازماني است. اين استانداردها از جمله شامل بيطرفي، قابليت تاييدو بموقع بودن است. يکي از ويژگيهاي بارز اين استانداردها پرداختن به ويژگيهاي ذاتي ارقام حسابداري است، يعني ويژگيهايي که از ترجيحات شخصي استفاده کنندگان داده هاي حسابداري استخراج نشده باشد. در نتيجه بين استانداردهاي دستوري و ترجيحات شخصي رابطه اي مستقيم وجود ندارد. لذا، استانداردهاي دستوري که با ترجيحات شخصي فاصله درد نمي تواند جانشين کاملي براي اين ترجيحات باشد و وضع چنين استانداردهايي، مشکلات جدي به بار مي آورد. مشخصاً، اگر فرض کنيم سيستم حسابداري براي بيشينه سازي مطلوبيت مورد انتظار استفاده کنندگان داده هاي حسابداري طراحي مي شود، داده هاي انتخاب شده براي رعايت استانداردهاي وضع شده، لزوماً منجر به چنين نتيجه اي نخواهد شد.
1395/04/09

ويليام اندرو پيتون در نوزدهم ژوئيه 1889 در نزديکي ميشيگان (Michigan) به دنيا آمد. پدر و مادرش هر دو، به آموزش اشتغال داشتند. در پاييز 1912 تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشگاه ميشيگان (دانشگاه ميشيگان شرقي امروز) شروع کرد و در 1915 در رشته اقتصاد ليسانس گرفت و در 1917 موفق به دريافت درجه دکتري در اقتصاد شد.عنوان پايان نامه پيتون تئوري حسابها بود که بعداً به شکل گسترده اي مورد تجديد نظر قرار گرفت و به عنوان تئوري حسابداري با تأکيد خاص برشرکتهاي سهامي، منتشر گرديد. کار آموزشي طولاني پيتون قبل از دريافت ليسانس در 1914 با عنوان دستيار آموزشي و در سال 1915 با عنوان آموزشيار اقتصاد شروع شد و در سال 1921 به درجه استادي نايل آمد. او در 1927 حسابدار رسمي (CPA ميشيگان) شد، اما به دليل تعهدات دانشگاهي تجربه عملي او در حسابداري منحصر به مشاروه هاي مالي بود که در دوران مرخصي و تعطيلات انجام مي داد.
1395/04/09

يوجي ايجيري (Yujiljiri) فرزند تاکه جيرو (Teke Jiro) و هيرو کوهانو (Hiroko Hanno) در بيست و چهارم فوريه 1935 در شهر کوبه (Kobe) ژاپن زاده شد. از سنين کودکي به رياضي علاقه مند بود و در شش سالگي در چرتکه متبحر شد و زماني که سال دهم دبيرستان بود پدرش که صاحب يک قنادي بود از او خواست که حسابداري قنادي او را انجام دهد. يوجي ايجيري از اين کار لذت مي برد و به همين علت تصميم گرفت که حسابدار رسمي شود. در سال 1952 مدت کوتاهي قبل از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان اقتصاد نارا (Nara) امتحاني را گذراند که او را قادر ساخت بدون داشتن تحصيلات دانشگاهي حسابدار رسمي شود. در تداوم تحصيلات شبانه، در سال 1956 در مدرسه عالي داشيشا (Doshicha) در کيوتو (Kyoto) امتحان حسابدار رسمي را گذراند و طي گذراندن دوره عملي سه ساله، وارد دانشگاه ريت سوميکان (Ritsumeikan) در کيوتو شد و در سال 1956 ليسانس حقوق را دريافت کرد.
1395/04/09

هنري راند هاتفيلد (Henry Rand Hatfield) يکي از پيشروان حسابداري مدون دانشگاهاي است. دوره کار دانشگاهي او طولاني و برجسته بود. وي نخستين استاد تمام وقت حسابداري در آمريکا محسوب مي شود و در درجه نخست به عنوان تويسنده منتقد شهرت دارد. اثر مهم او، حسابداري مدرن : اصول و برخي از مشکلات آن، يکي از اولين تاليفات آمريکايي در ادبيات حسابداري مدرن به شمار مي آيد موضوعهاي محوري نوشته هاي هاتفيلد، ترازنامه و ارزيابي داراييهاست هاتفيلد داراييهاست و همچنين مسئله باعث شده است تاکاروان و در دوران معاصر مورد توجه بسيار قرار گيرد. معاصر مورد توجه بسيار قرار گيرد. هاتفيلد همچنين يکي از پايه گذاران انجمن حسابداري آمريکا (AAA) بود اما در بسياري مسائل با ساير اعضاي کليدي آن تضاد داشت که مهمترين آن تاکيد زيادي بود که انجمن بر کار تحقيقات داشت.
1395/04/09

آرتور ادوارد اندرسن Arthur Edward) (Andersen در 30 ماه مه 1885 در شهر پلانو (Plano)، ايالت ايلينويز (Lllinoise) زاده شده و تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان آتنيوم (Atheneum) شيکاگو به پايان برد. اندرسن در 1917 مدرک ليسانس خود را از دانشگاه نورت وسترن (Nort Western) دريافت کرد. چند دکتراي افتخاري حقوق از دانشگاه لوتر (Luther) در 1938، دانشگاه نورت وسترن، گرينل (Grinell) و سنت اولاف (ST.Olaf) در 1941 به او اهدا شد. در 1908 به حسابدارن رسمي (Cpas) شهر ايلينوير پيوست. در آن زمان او جوانترين حسابدار رسمي ايلينويز بود. اندرسن از 1901 تا 1907 در شرکت فريزر آند چالمرز Fraser &) (Chalmers CO. که بعداً قسمتي از شرکت صنعتي آليس-چالمرز Allis-)(Chalmers گرديد،مشغول حسابداري بود و سپس در 1907 به عنوان حسابدار ارشد به موسسه پرايس واتر هاوس price) (Waterhouse پيوست و تا زماني که رئيس حسابداري شرکت جوش اسچليتز بروئينگ Jos. Schlitz) (Brewing شد اين پست را در پرايس واترهاوس حفظ کرد.
1395/04/09

رابرهت کوهن ماوتز (Robert Kuhn Mauts) فرزند ويليام فردريک (WilliamFrederick) و کارولين باربارا (Caroline Barbara) در دوازدهم آوريل 1915 در فورت ويليام (Fort william) شهر انتاريو (ontario) در کانادا به دنيا آمد. خانواده او امريکايي بودند و در همان سال اول تولد او به امريکا بازگشتند و ابتدا در و ابتدا در زمينه سوتا (minnesota) و سپس نورت داکوتاي شمالي (north dakota) ساکن شدند. رابرت کوهن مائوتز تحصيلات ابتدايي ومتوسطه را در مدارس محلي نورت داکوتاي شمالي به پايان رساند و در 1933 از دبيرستان مرکزي گراند فورکس (grandforks) فارغ التحصيل شد. وي درجه ليسانس خود را در سال 1937 از دانشگاه نورت داکوتاي شمالي و فوق ليسانس و دکتري را به ترتيب در سالهاي 1938 و 1942 از دانشگاه ايلينويز (lllinois) دريافت کرد و در سال 1940 به عضويت انجمن حسابداران رسمي ايلينويز درآمد.
1395/04/09

توماس هنري ساندرز (Thomas Henry Sanders) مربي و محقق و يکي از پيشکسوتان حسابداري آمريکا در قرن بيستم است. ساندرز در هفتم آوريل 1887 در شهر استافورد شاير (staffordshire) انگلستان به دنيا آمد. پدرش توماس و مادرش کاترين ناک (Catherine Nock) نام داشتند. ساندرز در سال 1905 مدرک ليسانس خود را از دانشگاه بيرمنگهام (Birmingham) انگلستان دريافت کرد و در سال 1914، از همان دانشگاه فوق ليسانس گرفت. در سال 1921 موفق به دريافت درجه دکتري از دانشگاه هاروارد شد. در 1905، پس از گذراندن دوره ليسانس به همکاري با شرکت راج ويت ورت (Rodge Whitworth) پردخت. اين همکاري تا سال 1910 ادامه داشت. سپس از سال 1911 تا 1917 در مدرسه عالي تجارت در ياماگاشي (Yamaguichi ژاپن به تدريس تجارت پرداخت. پس از اين دوره 6 ساله به ايالات متخده رفت و به عنوان استاديار در دانشگاه مينه سوتا (Minnesota) مشغول کار شد.
1395/04/09

لئونارد پل اسپاچک (Leonard paul spacek) فرزند لئوپولد پال Leopolp) (paul و اماسيکا Emma) (Cejka در دوازدهم سپتامبر 1907 در سدار راپيدز (cedar rapeds) آيواوا (Iowa) در خانواده اي فقير متولد شو. او از سنين پايين شروع به کار کرد. در سال 1924، در سن هفده سالگي و قبل از پايان دبيرستان در بخش حسابداري شرکت آيوواالکترويک لايت اند پاور Lowa) (Electric Light and power مشغول به کار شد. اسپاچک دبيرستان را در دوره شبانه به پايان رساند و سپس از طريق مکاتبه اي به تحصيل در رشته حسابداري پرداخت و سرانجام در سال 1940 دانشگاه ايلينويز (lllinois) سابقه تحصيلات او را براي شرکت در آزمون حسابداري رسمي پذيرفت. او تحصيلات شبانه خود را در دانشکده کو (Coe) در سالهاي 1926 و 1927 و دانشگاه شيکاگو را در سالهاي 1930 تا 1932 ادامه داد ولي موفق به اخذ مدرک نشد. اسپاچک در سال 1962 درجه دکتراي افتخاري رشته انساني را از دانشکده ملي آموزش (1967) و دانشگاه نورت وسترن در سال 1978 دريافت داشت. در سال 1928 او به حسابرسان موسسه آرتورسن و شرکا Arthur)(Andersen & CO در دفتر شيکاگو پيوست.
1395/04/09

رابرت مارتين تروبلاد (Robert Martin Truebood) پسر ساموئل ئي (Samuel E.) و آيرن لارسن lrene) (Larsen در چهارم ماه مه 1916 در کيندرد (Kindred) داکوتاي شمالي North) (Dakota متولد شد. دوران دبيرستان را در همان شهر محل تولد خود در سال 1932 به پايان رساند و در سال 1937 موفق به اخذ درجه ليسانس با رتبه عالي از دانشگاه مينه سوتا (Minnesota) گرديد و در همان سال به موسسه بدمن، فيني را ترک کرد. در سال 1946 به موسسه اي ملحق شد که بعدها با موسسه اي که با نام اش راس و شرکا Touche Ross &) (Co مشهور شد ادغام گرديد. يک سال بعد، در سال 1947، شريک اين موسسه و در سال 1963 به عنوان رئيس هيئت مديره آن انتخاب شد و تا زمان مرگش اين سمت را حفظ کرد. در سال 1941 تروبلاد به عنوان حسابدار رسمي شهر ايليونويز (IIIinois) برگزيده شد. به پاس قدرداني از زحمات او در آزمون حسابداران رسمي در سال 1941 مدال نقره اي انجمن حسابدارن رسمي امريکا (AICP) به او اهدا گرديد، همچنين از طرف جامعه حسابدارن رسمي ايلينويز نيز مفتخر به دريافت مدال طلا گريد.
1395/04/09

12
bg-corner