اما نارضايتي‌هايي مبني بر نبود امکانات بهداشتي مناسب درخصوص برگزاري با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي (داشتن تونل ضدعفوني از حداقل‌ها بود)، نا مناسب بودن محل برگزاري (صندلي‌هاي نا مناسب، دماي هوا)، عدم رعايت عدالت در برقراري نظم عمومي و کنترل محدوديت‌ها براي جلوگيري از تقلب از جمله ورود موبايل به داخل سالن‌ها (تصاويري که شرکت‌کننده‌ها از اوراق امتحاني خود به بيرون ارسال کرده‌اند موجود است) و دريغ از پذيرايي حداقل؛ اما آنچه مهم‌تر از بقيه نکات طي چند روز گذشته مطرح شده است، فرصت اندک براي پاسخگويي سوالات بوده است، مطلبي که تقريبا همه شرکت‌کنندگان نسبت به آن اعتراض دارند.در اين مورد چند نکته به ذهن متبادر مي‌شود که عرض مي‌کنم.۱- آيا نفس کار حسابرسي و مسووليت‌هاي مرتبط با حسابدار رسمي احتياج به سرعت عمل دارد؟۲- آيا پروژه‌اي در اين حرفه وجود دارد که پاسخگويي يک ساعت را نياز داشته باشد ؟۳- آيا نوشتن گزارش درخصوص تشريح مباحث مالياتي يک شرکت بورسي يا حتي نوشتن يک لايحه مالياتي براي يک شرکت با ابعاد طرح شده در سوالات در يک ساعت امکان‌پذير است؟۴- آيا طراحان محترم سوال و همه اعضاي محترم جامعه که مفتخر به‌عنوان حسابدار رسمي هستند امکان حل اين مساله‌ها رو در اين بازه زماني دارند ؟ (توجه شما را به بازه زماني مشخص جلب مي‌کنم)۵- آيا روش‌هاي ديگري براي سنجش توانايي و دانش شرکت‌کنندگان وجود ندارد؟۶- آيا در طول دوران تحصيل در اين رشته (حسابداري) به خاطر داريد که در آزمون پايان ترم درسي (اعم از دروس تخصصي و پايه) شرکت کرده باشيد و زماني کوتاه تر از ۹۰ دقيقه يا ۱۲۰ دقيقه داشته باشيد؟۷- آيا پاسخگويي در اين بازه زماني (مثلا در درس مالياتي يک ساعت) نشان از تسلط بر کار حسابرسي است؟۸- آيا ذات و نفس کار حسابرسي صبوري، تعقل و درايت نيست؟چرا بايد براي ورود به اين عرصه سرعت عمل را سنجيد، مگر آزمون استخدام در سازمان آتش نشاني يا اورژانس تهران است؟در خاتمه پيشنهاد مي‌کنم براي سال‌هاي آتي ضمن افزايش زمان پاسخگويي به سوالات؛ امکان پاسخگويي به‌صورت انتخابي در بخش تشريحي هم فراهم شود. اين شيوه پاسخگويي مي‌تواند استرس داوطلب را کاهش داده و امکان مديريت زمان را فراهم کند و براي جلوگيري از تضييع حقوق شرکت‌کنندگان امسال حد قبولي کاهش يابد.